Postup pri podsekaní muriva

 

V prvom kroku si zameriame úsek ktorý sa bude podsekávať. Najčastejšie v dĺžke od 40 do 100 cm podľa materiálu z akého je stena postavená. Pravidlom je - čím pevnejší materiál, tým väčší otvor môžeme podsekať. Zvolený úsek sa presekne cez celú hrúbku steny. Vzniknutý otvor sa následne vyčistí.

Steny ktoré sa najčastejšie sekajú sú: kamenné steny, steny zo skaly a z nabíjanej hliny, rôzne zmiešané steny kde nie je priebežná škára. 

Vdruhom kroku nasleduje zarovnanie dna vzniknutého otvoru cementovou alebo betónovou zmesou ktorá sa nechá zatuhnúť.

V treťom kroku sa do pripraveného otvoru vloži nová izolácia s potrebným presahom na oboch stranách a následne sa otvor zamuruje plnou pálenou tehlou a cementovou maltou

Vo štvrtom kroku nasleduje narazenie statických klinov do škáry medzi tehlami. Kliny sa narážajú po celej dĺžke izolácie z oboch strán a odstup medzi nimi je cca 15 cm. Kliny v škáre zostávajú natrvalo. Tento postup sa opakuje stále dokola až kým nie je podsekaný a izolovaný celý zvolený úsek. Vzájomné preloženie jednotlivých izolácií je 8-12 cm.