Postup pri podrezaní muriva

 

Prvý krok zahŕňa podrezanie muriva špeciálnou reťazovou alebo plátkovou pílou ktorá nám vytvorí prerezanú drážku v hrúbke 10-12 mm. Rez je vedený čo najnižšie k betónovému základu alebo vo výške akú si zvolí zákazník ale vždy v škáre medzi materiálom z ktorého je murivo domu postavené.

Najpoužívanejšími materiálmi z ktorých sa staršie domy stavali sú plná pálená tehla, pálená tehla (voštinka), škvárobetónový blok, pórobetónový blok a nepálená tehla.

V druhom kroku nasleduje vyčistenie prerezanej škáry od kamienkov a zbytkov pôvodnej malty. Je to z toho dôvodu aby sa dala nová izolácia jednoduchšie pretlačiť do muriva a aby sa zbytočne nepoškodila.

V treťom kroku sa nanesie potrebné množstvo cementovej malty na novú izoláciu. Tá sa pretlačí do vyčistenej škáry tak aby nám pretŕčala až na druhú stranu muriva. Cementová malta sa následne z každej strany dotlačí prípravkami na to určenými.

Štvrtý a dosť podstatný krok-narazenie statických klinov do prerezanej škáry. Kliny sa narážajú po celej dĺžke izolácie z oboch strán a odstup medzi nimi je cca 25 cm. Kliny v škáre zostávajú natrvalo. Tento postup sa opakuje stále dokola až kým nie je podrezaný a izolovaný celý zvolený úsek. Vzájomné preloženie jednotlivých izolácií je 8-12 cm.