Podrezávanie muriva a dodatočné vloženie izolácie

Podrezávanie muriva sa vykonáva v prvej špáre na základom alebo nad úrovňou podlahy. Rez vedie cez celú hrúbku muriva. Do zarezanej a vyčistenej špáry sa vloží nová hydroizolačná fólia s LDPE alebo HDPE materiálu ktorá sa necháva s každej strany múru pretŕčať. Štandard je 5-7 cm do vonkajšej strany múru kôli neskoršiemu zatepleniu domu a 15-17 cm do vnútornej kôli napojeniu nových izolačných vaní. Po vložení izolácie sa murivo zachytí statickými klinmi a aplikuje sa cementová malta. Tento postup sa opakuje dokola až kým nemáme podrezaný a zaizolovaný zvolený úsek.

  1. pre murivo z tehly a rôznych druhov kvádrov s priebežnou špárou
  2. dĺžka jedného rezu je 40-130cm podľa stavu muriva
  3. vzájomné preloženie izolácií je 10-12cm
  4. vlhkosť v murive je zastavená okamžite a natrvalo

 

Podsekávanie muriva s dodatočným vloženín izolácie

Zvolený úsek sa podsekáva cez celú hrúbku steny v dĺžke 50 až 100 cm. Dno vzniknutého otvoru sa vyrovná cementovou maltou, nechá sa stuhnúť a vloží sa nová izolácia. Vzniknutý otvor sa vymuruje cementovou maltou a plnou pálenou tehlou. Nasleduje zatĺkanie statických klinov, ktoré zabránia sadnutiu muriva a umožnia podsekávať ďalší úsek.

  1. pre murivo z kameňa, skaly, hliny a zmiešané murivo
  2. dĺžka sekaného úseku je 50-100cm podľa stavu muriva
  3. vzájomné preloženie izolácií je 10-12cm
  4. vlhkosť v murive je zastavená okamžite a natrvalo